2011 GENEL KURUL

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.nin Birleşmesine İlişkin 14.03.2012 Tarihinde SPK Tarafından Onaylanan Birleşme Sözleşme