2010

Müşteri Memnuniyet Anketimiz yenilendi

Sayın Müşterilerimiz ve İş Ortaklarımız,

Bu anket çalışmasında sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerden ne ölçüde memnun olduğunuzu belirlemek amaçlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar ışığında süreçlerimizde aksayan yönler belirlenecektir. Eleştirileriniz ve önerileriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin sizi daha memnun eder seviyeye getirilmesine çalışılacaktır. Çalışmanın başarısı soruları doğru ve eksiksiz cevaplandırmak için ayıracağınız değerli zamanınıza ve katılımınıza bağlıdır.
 
Müşteri Memnuniyet Anketi