KURUMSAL

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası:

Sektördeki pazar payını büyüterek uluslararası marka olmak, değişime açık, sektöründe lider ve global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığı ve iş güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, müşteri şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren, teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, çalışanlarının yaratıcılığına inanan bir şirket olarak insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Bu nedenle; Mükemmeli arayan dinamik ve yaratıcı kuruluşumuz, daha iyisini yapabilme gücümüzle bizi tercih edenlerin mutluluğunu arttıracaktır.

İnsan Kaynakları İlke ve Değerlerimiz:

 • İnsan kaynakları niteliklerinin belirlenmesi,
 • Seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemlerin oluşturulması ve uygulanması,
 • İnsan kaynağına yapılacak yatırım ile şirket performansına katma değer sağlanması,
 • İnsan Kaynakları'nın stratejik ortak olarak yönetime katılımının sağlanması,
 • Kuruma bağlı, memnun çalışanlar yaratılması,
 • Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemlerin geliştirilmesi,
 • Çalışanların mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek eğitim imkânlarını sağlamak,
 • Çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye en kısa zamanda ulaşmalarının sağlanması,
 • Etik değerler çerçevesinde, saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının yaratılması,  
 • Sendika ile etkin ve olumlu ilişkilerin devamının sağlanması,
 • Hedef ve sonuç odaklı çalışmaların yapılması,
 • Müşteri istek ve beklentilerinin yerine getirilmesi ve sonuç odaklı çalışılması,
 • Görev alınmak istenen bir kurum olarak önde gelen şirketlerden biri olmak.

ÇALIŞAN PROFİLİMİZ 

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

İşe Seçme ve Yerleştirme

İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve işbirliği sağlayacak, Ege Seramik’i geleceğe taşıyacak etkin insan kaynaklarını istihdam etmek temel ilkemizdir. Bu nedenle; çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak adaylar arasından seçeriz. Şirketimizde staj yapmış öğrencilerimiz de potansiyel adaylarımızdır.

Mülakatlarımız pozisyona göre şekillenmekle birlikte, pozisyonun gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabilmektedir. Ayrıca adayların çalışacakları yöneticilerle görüşmesini sağlamak üzere çok kademeli bir mülakat sistemi uygulanmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

Ege Seramik’te görevine başlayan çalışana oryantasyon eğitimi verilmesi işe alım sürecinin bir parçasıdır. Oryantasyon eğitiminin hedefleri; işletmemizin genel iş akışını, kurum kültürü ve yönetim sistemlerini anlatmak ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirmek, adaptasyon sürecini hızlandırıp işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır.

Performans Değerlendirme

Kurum çalışanlarının performanslarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek üzere tasarlanan bir süreçtir. Ege Seramik’te Beyaz Yaka çalışanlarına yönelik yılda bir kez yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Uygulanan Performans değerlendirme sisteminde açıklık ilkesi esas alınarak, değerlendirmeler objektif ve sistematik bir yapıda gerçekleştirilmektedir. Çalışan ve yönetici bir araya gelerek performans mülakatına katılmaktadır. İlgili yılın değerlendirmesi yapılarak sonraki yılın hedefleri gözden geçirilir ve mutabakata varılır. Söz konusu sistem, değerlendirici ile değerlendirilen arasında iyi bir iletişim, işbirliği ve dayanışma ortamının kurulmasını da amaçlamaktadır. Hedefler şirketin genel politikalarına uygun olarak yukarıdan aşağıya doğru belirlenir. Performans değerlendirme sonuçlarından, ödüllendirme, eğitim planlama, kariyer planlama ve terfi uygulamalarında yararlanılır.